NLP


 NLP (Neurolongvističko programiranje)

 
Zamislite da imate na raspolaganju alate koji će vam pomoći da promenite način na koji gledate na svoj život. Alate koji će vam omogućiti da prevaziđete strahove i krenete ka ostvarenju svojih snova.

Ovaj set alata nazivamo NLP, a nažalost, niko nas ne uči kako da ih koristimo tokom školovanja.

Prvi korak ka pozitivnoj promeni, ka osnaživanju i osvešćivanju sebe, jeste da shvatimo svoje želje i pronađemo alate koji će nam pomoći da ih ostvarimo. Iako nam se čini da nemamo potrebna znanja i veštine za uspeh, istina je da ih već posedujemo, samo ih nismo prepoznali.

Kao što se kaže, najduže putovanje počinje prvim korakom. Stoga, budite hrabri i usudite se da koristite NLP alate kako biste svoj život usmerili u pravcu ostvarenja svojih snova.
 
NLP može biti od velike pomoći svakoj osobi koja želi da reši unutrašnje konflikte ili poboljša komunikaciju sa svojim bližnjima. 

Takođe, ovaj set alata je posebno koristan za one koji se bave poslovima u kojima je komunikacija ključna, kao što su prodavci, menadžeri, psihoterapeuti, sportisti, zdravstveni radnici i mnogi drugi.

Korišćenjem NLP-a, ove osobe mogu unaprediti svoje veštine komunikacije, razumeti potebe klijenata i pacijenata, motivisati sebe i druge, kao i postići željene ciljeve. Ovo može dovesti do veće efikasnosti u poslu, veće produktivnosti i uspešnosti u životu.
 

Stoga, ako želite da unapredite svoje veštine komunikacije ili rešite unutrašnje konflikte, NLP može biti koristan alat za vas. Ako se bavite poslovima u kojima je komunikacija ključna, NLP će vam pomoći da budete uspešniji i efikasniji u svojim aktivnostima.

Šta je NLP?

NLP je, dakle, tehnika koja nam omogućava da osvestimo svoje obrasce razmišljanja i ponašanja, i da ih promenimo na način koji će nam doneti željene rezultate. 
Kroz NLP, možemo da prepoznamo naše negativne obrasce, kao što su strahovi, fobije, loše navike ili loše odnose, i da ih zamenimo pozitivnim, korisnim i produktivnim ponašanjem. 
NLP nam pomaže da usvojimo veštine i tehnike koje nam mogu biti od koristi u različitim oblastima života, kao što su posao, odnosi, sport, umetnost, ili bilo koja druga oblast u kojoj želimo da napredujemo. NLP nam omogućava da živimo ispunjen život, u skladu sa svojim željama, potrebama i vrednostima.
 
Istina je da percepcija igra ključnu ulogu u našem doživljaju sveta oko nas. Ona oblikuje našu stvarnost i utiče na naše emocije, ponašanje i odluke. Međutim, iako se percepcije razlikuju od osobe do osobe, postoji i objektivna stvarnost koja postoji nezavisno od našeg doživljaja.

NLP je metodologija koja se bavi upravo tim – kako da prepoznamo i promenimo svoje negativne i ograničavajuće percepcije, verovanja i navike i zamenimo ih pozitivnim i korisnim. 
Ovaj pristup može pomoći ljudima da prevaziđu svoje blokade i da se usredsrede na stvaranje života koji žele. Međutim, važno je napomenuti da NLP ne može da utiče na objektivnu stvarnost i da ne može da promeni sve što nam se dešava u životu. Ono što možemo da promenimo jeste naš način reagovanja na to i naša interpretacija događaja.
 

 Kako NLP unapredjuje život?

NLP ne treba shvatiti kao manipulativan alat, već kao alat za unapređenje kvaliteta života. 
Ono što je bitno u procesu NLP-a je da se osoba oslobađa neželjenih, destruktivnih ili ograničavajućih obrazaca ponašanja, a ne da ih zamenjuje nekim drugim, veštačkim obrascima. 
NLP pruža ljudima mogućnost da osveste svoje neželjene obrasce ponašanja i da se osnaže kako bi preuzeli kontrolu nad svojim životima.

Upravljanje sobom i svojim psihičkim stanjima ne znači da treba biti u potpunosti nesposoban da bude spontan ili da se reaguje u skladu sa sopstvenim emocijama.
Naprotiv, NLP vam omogućava da osnažite svoju sposobnost da reagujete na situacije na način koji vam najbolje odgovara, bez da se prepuštate negativnim emocijama koje vas sprečavaju da postignete svoje ciljeve.

NLP pristup se fokusira na načine na koje ljudi razmišljaju i komuniciraju. Kroz tehnike kao što su promena unutrašnjeg dijaloga, vizualizacija i postavljanje ciljeva, NLP pomaže ljudima da poboljšaju svoju komunikaciju, odnose, i produktivnost. 

Korišćenjem NLP-a, možete naučiti kako da se oslobodite negativnih sećanja i uverenja, i da ih zamenite pozitivnijim. Takođe možete naučiti kako da promenite navike koje vam ne koriste i kako da usvojite nove, korisne navike. Na taj način, možete okrenuti naviku u svoju korist i postati bolja verzija sebe.
 

NLP postulati:

  • Ukoliko nešto ne funkcioniše, menjajte način na koji to radite
  •  Mapa nije teritorija – svaki pogled na svet je ispravan 
  • Uvek radimo stvari na način za koji smatramo da će nam doneti željene rezultate
  • Ukoliko nešto ne funkcioniše, probajte to uraditi na drugi način
  • Sve što neko može uraditi, možemo i mi
  • Ne postoji neuspeh, postoji samo povratna informacija
  • Posedujemo sve resurse koji su nam neophodni kako bi ostvarili svoje ciljeve
  • Mi već posedujemo sve resurse koji su nam neophodni kako bi ispunili svoje ciljeve
Ovo su veoma korisni postulati koje možemo primeniti u mnogim aspektima života. Važno je naglasiti da je svest o sebi i svojim osećanjima ključna za uspešnu primenu NLP tehnika. Takođe, redovna praksa je neophodna kako bismo postigli dugoročne promene.

 Koristeći NLP, možemo postati svesniji svojih unutrašnjih procesa i na taj način stvoriti unutrašnju ravnotežu i pozitivne promene u svojim životima.

Nlp