Pluton u Jarcu

Pluton u Jarcu

U martu 2023. Pluton ulazi u Vodoliju i biće napisano novo poglavlje istorije.

Mnogi ljudi polažu velike nade u Pluton u Vodoliji.

Međutim, ne možemo konstruktivno krenuti u budućnost ako ne razumemo prošlost – osim ako ne integrišemo Plutona u Jarcu.

“Oni koji ne mogu da se sete prošlosti osuđeni su da je ponavljaju”

Pluton u Vodoliji nas neće spasiti od „pohlepe, političara i korupcije“ – on postaje naš sopstveni autoritet koji.

Još imamo vremena – do 23. marta 2023. (kada Pluton ulazi u Vodoliju), a zatim ponovo od juna 2023. do januara 2024. (kada se Pluton vraća u Jarca) da shvatimo Pluton u Jarčevom 15-godišnjem tranzitu.

Tranziti se nadovezuju jedan na drugi. Pluton u Vodoliji se nadograđuje na Pluton u Jarcu. Ako naučimo lekcije iz prethodnih tranzita, glatko prelazimo u sledeće poglavlje Vodolije u našim životima.

Ali da li smo zaista integrisali Plutona u Jarčeve lekcije? Plutonov ulazak u novi znak u početku ispravlja nedostatke prethodnog Plutonovog tranzita.

Plutonov tranzit u ekspanzivnom Jarcu poklopio se sa stambenim i ekonomskim balonom, rastućom inflacijom i kamatnim stopama, preusmjeravanjem proizvodnje i prevelikim oslanjanjem na spoljnu trgovinu.

Pluton u Jarcu je smanjio kamatne stope i, naravno, stvorio različite vrste problema, poput prevelike konsolidacije moći na vrhu.

Jarac je znak institucija, velikih korporacija, politike i struktura odozgo nadole. Jarac je sistem upravljanja koji upravlja različitim pokretnim delovima kako bi oni mogli da rade u koherentnoj celini.

Da li to znači da će Pluton u Vodoliji ‘poništiti’ sve političare i sve direktore? Dokle god razmišljamo o Plutonu u Jarcu kao o „njima“, potpuno smo promašili poentu ovog tranzita. Pluton u Jarcu nisu političari. Pluton u Jarcu nije izvršni direktor.

Pluton u Jarcu je svako od nas

U poslednjih deceniju i po, Pluton u Jarcu je tražio od nas – svakog od nas – da razvijemo konstruktivne Jarčeve kvalitete kao što su strateško planiranje, planiranje unapred i preuzimanje odgovornosti za sopstvene živote.

Pluton u Jarcu – postati odrasla osoba

Aktivnosti, projekti i finansije velikih institucija planiraju se unapred, obično u periodu od 5 godina. E-poruka sa „velikim obaveštenjem“ koju ste jutros primili od vaše kompanije nalazi se u procesu odeljenja za komunikacije od 2018.

Nijedan menadžer se nikada ne probudi ujutru i odluči da otpusti zaposlene. Nijedan političar se iz dana u dan ne odlučuje na podizanje kamata. Ove inicijative se stvaraju godinama. Veliki entitet kao što je korporacija – ili nacija – ne može opstati bez dugoročnog planiranja.

Ali dugoročno planiranje nije ograničeno na velike institucije. Mi – ljudi – smo složeni sistemi. I mi imamo ciljeve i planove. Naravno, ima mnogo lepote u spontanosti, ali uloga Ovna, Bika, Blizanaca i Raka je da nam pokažu kako da živimo u sadašnjem trenutku.

Uloga Jarca je da nas nauči kako da planiramo, naporno radimo, budemo odgovorni i postižemo svoje ciljeve.

Kada shvatimo kako složeni sistemi funkcionišu – više ne verujemo u „slučajnosti“ ili „sreću“. Sa Plutonom u Jarcu, ono što ide okolo dolazi, a šta god da se desi posledica je prethodnih radnji.

Postati uspešan, postići dugoročne ciljeve nije srećan udarac. To je rezultat dugogodišnjeg napornog rada i smišljene akcije.

Kada shvatimo da je svet složen i međusobno povezan, mi otelotvorujemo Jarčeve kvalitete i preuzimamo kontrolu nad svojim životom.

Kada ne znamo kako Jarac funkcioniše, prenosimo ovlašćenja na treću stranu kojoj smo zaduženi da radi stvari za „odrasle“ umesto nas.

Sve dok ne otelotvorimo Jarca na ličnom nivou, neko drugi će igrati ulogu odrasle osobe za nas. Ugledaćemo se na njih i oni će imati vlast nad nama.

Pluton u Jarcu – problemi sa tatom

U transakcionoj analizi postoje 3 tri različita ego stanja ili načina postojanja tokom interakcije: ego stanje deteta, ego stanje roditelja i stanje odrasle osobe.

Arhetipski, roditelj je energija Jarca, a dete energija Raka.

Poželjno stanje je „odrasla osoba“ kada osoba nije zadužena za druge (roditelj/Jarac), niti eksternalizuje autonomiju i očekuje da bude zbrinuta (dete/Rak). Odrasla osoba ima objektivan, ravnopravan, „win-win” pristup interakcijama.

Odraslo stanje odgovara zdravom, integrisanom izrazu arhetipa Vodolije.

Vodolijom vladaju i Saturn i Uran. Vodolija je odrasla osoba (Saturn) koja je prerasla model roditelj/dete; preuzimajući odgovornost nad svojim životom. Odrasla osoba traži slobodu (Uran) da izrazi svoje jedinstveno ja.

Ali da bismo došli do najvećeg izraza odraslog doba Vodolije, prvo moramo da rešimo probleme sa tatom.

Odbijanje ili pobuna protiv autoriteta je nezdrav pristup Vodolije u prevazilaženju Jarca i rešavanju problema sa našim tatom. Omalovažavanje vođe/autoriteta je kratkoročno rešenje koje uvek ima negativne posledice.

Ovaj pristup može u početku da reši napetost polariteta Rak/Jarac, ali dok ne integrišemo ove arhetipove na nivou identiteta, nastavićemo da tražimo sledeću figuru oca Jarca da nam kaže šta da radimo.

Primeri dečjeg ego stanja su ljudi kojima je potrebno vođstvo i usmeravanje. Možda će nastaviti da traže sledeći najbolji posao, sledećeg najboljeg menadžera, sledećeg najboljeg trenera koji će im reći šta da rade.

Ali kada su angažovani u odnosima između dece i roditelja, oni će ili odbaciti savet/uputstvo autoriteta jer je to previše posla, ILI će slepo slediti njihov smer. Kako bi kasnije mogli da okrive autoritet za ono što je pošlo po zlu. „Rekli su mi da to uradim“.

Primeri roditeljskog ego stanja su ljudi koji se upuštaju u veze u kojima je partner manje zreo; „roditelj” brine o „detetu”. Ova dinamika zadovoljava njihove potrebe kontrole, ali im ne dozvoljava da rastu i evoluiraju.

Dinamika dete/roditelj prestaje tek kada stupimo u sopstveni autonomni autoritet.

Važni odgovori poput „šta da radim sa svojim životom“ mogu doći samo iz nas samih.

Na nama je da odlučimo koja pravila ćemo poštovati. Na nama je da odlučimo šta ćemo sa svojim životima.

Pluton u Jarcu – Ubistvo oca

Ako pogledamo najstarije priče, primećujemo temu ubistva oca.

Ubistvo oca je tema koja se ponavlja i prevazilazi vreme i kulturu.

U suštini, ubistvo oca znači da se odvojimo od prethodnog poretka i da sami postanemo autoritet.

Sve do 20. veka, kraljevi, carevi i totalitarne vođe su uglavnom bili vladajući standard u društvima. Pošto su ovi lideri bili autoritarni i nisu hteli pustiti vlast, jedini način da se zbace bio je državni udar. Vođa bi bio ubijen ili poslat u izgnanstvo.

Baš kao što je Saturn pojeo svoju decu iz straha da će biti svrgnut, kraljev sin ili novi vođa bi bukvalno ubio postojećeg vođu u pokušaju da uspostavi novi poredak.

U svetu posle drugog svetskog rata, raspad multinacionalnih imperija bio je usko povezan sa nestankom glavnih državnih lidera, što je varijacija teme oceubica.

Kada se društvo probudi za arhetip Vodolije/Urana, više nam nisu potrebni totalitarni lideri. Više nam nije potrebna konsolidacija vlasti. Ne treba nam više jedan svetski poredak. Postajemo sopstveni autoritet.

Ali kako da stignemo tamo? Kako da rešimo probleme sa tatom?

Astrološki, ovo se poklapa sa opozicijom Saturna, i to je projekcija (opozicija) Saturnovog arhetipa na Saturnovu figuru (oca).

Ovo je doba kada se dete suočava (opozicija) sa arhetipom roditelja (Saturn). Tada dete uči o pravilima i ograničenjima.

Opozicija Saturna se dešava ubrzo nakon našeg prvog povratka Jupitera u dobi od 12 godina. Povratak Jupitera je faza ekspanzije. Osećamo se na vrhu sveta. Sve je moguće.

Ali onda samo 2 godine kasnije, sa 14 godina, imamo opoziciju sa Saturnom. Saznajemo da zapravo postoji granica onoga što možemo da uradimo. Učimo o pravilima, ispitima, imamo prvo neuzvraćeno ljubavno interesovanje. Ne možemo imati sve što želimo.

Zatim svoju frustraciju projektujemo na figure nalik Saturnu kao što su otac ili učitelj

Ono što ne shvatamo sa 14 godina je da otac i učitelj nisu ništa drugo do Saturnov deo naše psihe. Ovo je naš prvi (nezgodan) susret sa Saturnom, sa onim delom nas koji razmišlja malo duže, i ima na umu naš opstanak i najbolje interese.

Na Saturn možemo gledati kao na „ono što nas ograničava“, ili kao na onoga ko nam pomaže da razaznamo šta je naša zona genija i šta realno možemo da postignemo.

Bez Saturna, živeli bismo u neprekidnom stanju Jupitera gde su prilike svuda, gde uvek postoji „sledeća najbolja stvar“…, ali gde ne postižemo ništa jer se ničemu ne obavezujemo.

Na ličnom nivou, “ubistvo oca” znači ubijanje one verzije sebe koja je zastarela i koja više ne služi našem najboljem interesu.

Uvek postoji efikasniji, produktivniji, „odrasliji“ način da vodimo svoje živote. Ne treba ubiti oca/autoritet – već onaj deo nas koji se još uvek ponaša kao dete.

Od Plutona u Jarcu do Plutona u Vodoliji

“Oduvek si imao slobodu, dragi moj, samo si je morao naučiti sam”. Nije dovoljno da razmišljamo o ovim konceptima. Moramo ih živeti i utjeloviti ih.

Uran (vladar Vodolije) sledi Saturn (vladar Jarca), ako ne naučimo kako da postanemo autonomni, nećemo biti slobodni.

Nema prečica za integraciju Plutona u Jarcu. Ne možemo više da se oslanjamo na roditelja, trenera, menadžera ili političara da nam kažu kako da živimo naše živote. Ne možemo više da okrivljujemo roditelja, trenera, menadžera ili političara za ono što krene po zlu u našem životu.

Ono što Pluton u Jarcu od nas želi je da preuzmemo odgovornost za naš život. Da preuzmemo odgovornost za posljedice naših radnji. Tada postajemo odrasli. Roditelji i djeca su ograničeni i vezani u ulozi roditelja i djeteta i njihovim pravilima. Odrasli su slobodni.

Evo nekoliko pitanja za samorazumijevanje koji će vam pomoći da shvatite posljednji deo Plutonovog hoda kroz Jarca i da se pripremite za Pluton u Vodoliji:

Napravite listu ljudi kojima ste se nekada divili – prijatelji, mentori, vodiči, poznate ličnosti, političari – a kasnije razočarali. Možete li prepoznati neke zajedničke teme? 

Sjetite se kada ste pretrpjeli veliki neuspjeh (npr. izgubili posao, bankrotirali, imali problem sa reputacijom, bili isključeni iz grupe ili zajednice itd.). Kada se okrenete unazad, možete li vidjeti kako su neke vaše prethodne radnje dovele do tog ishoda? 

Šta biste drugačije uradili? Šta je najvažnije što želite postići? 

Šta o vama i vašem životu treba da se promijeni da biste to postigli?

Pluton

Astropsihologija