K.G.Jung o astrologiji

K. G. Jung o astrologiji

K. G. Jung o značaju astrologije za psihoanalizu.

Za Junga, astrologija je zbir svih drevnih znanja o psihologiji. Dvanaest znakova zodijaka za njega predstavljaju pregled psihičke realnosti. Oni čine ono što je on nazvao “arhetipovi”, tj. psihološki obrasci ili modeli koji su deo kolektivnog nesvesnog.
Smatrao je kako psihologija treba da zahvali astrologiji, jer ona je, u stvari, “najdrevnija psihologija”. Dvanaest znakova zodijaka za njega predstavljaju pregled psihičke realnosti. Oni čine ono što je on nazvao “arhetipovi”, tj. psihološki obrasci ili modeli koji su dio kolektivnog nesvesnog. K. G. Jung o astrologiji

Karl Jung je osoba koja je uvela astrologiju u psihoanalizu. 

Ovaj švajcarski psihoanalitičar se bavio temama koje će mnogi označiti bližima magiji od nauke.
Čak ga je i sam Frojd upozoravao da odustane od astrologije, smatrajući da će ona naškoditi njgovoj reputaciji istaknutog naučnika. Međutim, Jung, osoba koja je najdublje pošla u proučavanju ljudske psihe, nikada nije odustajao od bilo koje metode ili učenja koja bi mu se učinila značajnom i korisnom u njegovoj praksi. Astrologija je bila jedna od njih.
Jung je bio uveren da svaki čovek poseduje predispoziciju da ostvari svoje potencijale. I to je ono što ne stičemo za života – već se sa njim rađamo.
Ovde vidimo uticaj astrologije na Jungovu psihoanalizu. Astrolozi su sigurni da postoji sklonost od rođenja da čovjek živi na određeni način.

Sinhronicitet i astrologija u Jungovoj psihoanalizi.

Šta je «slučajnost» prema Jungu?Jung je razvio koncept “sinhroniciteta” u svojoj teoriji. Upravo ova hipoteza dovodi astrologiju u psihoanalizu.Sinhronicitet se odnosi na događaje koji stvaraju slučajnost.

 Oni se događaju istovremeno, ali su naizgled nepovezani. Kao da razmišljate o nečemu neobičnom, npr. o određenoj osobi, a ubrzo nakon toga ista ta osoba prođe pored vas.

Prema Jungu, ove slučajnosti su povezane određenim nevidljivim nitima koje povezuju sve u Univerzumu. Ovo je, takođe, u saglasnosti sa astrološkim principima. 
Postoje nevidljive sile koje proizilaze iz svemira. Ove sile su u neprekidnoj interakciji i dovode do događaja u životu čoveka i do događaja u svetu uopšte. Ovo objašnjava zašto je astrologija uticala na Jungovu psihoanalizu. Univerzalni zakon i red se manifestuje u određenoj situaciji. 
Kretanja Univerzuma (kretanja planeta) vode ka konkretnim događajima u životu čoveka. Iako ovo može izgledati odvojeno i nepovezano s naukom, kvantna fizika se već bavila sličnim hipotezama.
Jung naziva astrologiju “intuitivnim metodom”. U više navrata je izjavio da je svjedočio tome kako su određena psihološka stanja ili specifični događaji povezani sa i pod uticajem kretanja planeta.
“Pogotovo kada su Saturn i Uran u nepovoljnim aspektima”, izjavio je 1954. godine tokom intervjua.

K. G. Jung: Astrologija i psihoanaliza K. G. Jung o astrologiji

Astrolozi se slažu sa mnogim Jungovim stavovima. Prema astrologiji, postoje nevidljive sile koje daju smisao svemu što se dešava. Sila koja pokreće planete je ista sila koja pokreće i ljudsku dušu.
Isto što je uticaj astrologije vidljiv na psihoanalizi, primenjuje se i obratno. Mnogi astrolozi okreću se Jungovim idejama kako bi razvili svoja tumačenja. K. G. Jung
Dobro poznat i prepričavan primjer ovoga je akademik Ričard R. Tarnas: on je filozof na Harvardu, ali i psiholog i astrolog. Objašnjava kako ga je proučavanje Jungovog rada dovelo do astrologije.
Bio je iznenađen kada je otkrio da su natalne karte Galilea, Ajnštajna i Darvina bile veoma slične. Dakle, ista planetarna konfiguracija se ponavljala tokom Betovenovih koncerta i tokom performansa Džima Hendriksa.
“Vaša duša je disanje kosmosa”, je poznata izjava koja sumira njegov stav.

Klasična psihoanaliza i ostala razmatranja

Skoro svi psihoanalitičari dovode u pitanje uticaj astrologije na psihoanalizu. Na astrologiju posmatraju kao na imaginarne mitove i legende kojima nedostaje validnost.
Klasična psihoanaliza se zasniva na ideji da ljudi mogu kontrolisati svoju sudbinu, da slučajnosti ne postoje.
Sa druge strane, mnogi (čak i naučnici) dovode u pitanje toliko naglašavanu «racionalu misao». Kažu da ne postoji samo jedan, već mnogo načina za postizanje istine. Naučna istina je samo jedna od njih. K. G. Jung o astrologiji

K. G. Jung: Prisutnost astrologije u psihoanalizi

Uprkos poricanju veze ili mišljenju da je astrologija «praznoverje» upotreba astrologije u psihoanalizi jeste prisutna. Bar kod onih psihoanalitičara koji prate i zastupaju Jungove teorije. I sljedbenici ovog pristupa, i astrolozi se, zapravo, osećaju bliže kvantnoj fizici i preko kvantne fizike objašnjavaju kako i astrologija funkcioniše. K. G. Jung
“Psihologija treba da oda priznanje astrologiji bez ikakvog daljeg ograđivanja od nje, jer astrologija predstavlja sumu celokupne psihologije od antike na ovamo.” K. G. Jung o astrologiji

Astrologija

Astropsihologija