astrologija

Astrologija

Astrologija je, najjednostavnije rečeno, jezik simbola. Sama reč „Astrologija“ potiče od grčke reči astron (zvezda) i logos (reč) a to bi značilo „zvezdani jezik“. Astrologija (grč. Αστρολογία – nauka o zvezdama) je pseudonauka. Postavlja, odnose i kretanje planeta. Kao i drugih nebeskih tela u odnosu na horoskopske znakove i sazvežđa.
Posmatrano sa Zemlje, povezuje se s osnovnim karakteristikama pojedinaca (pojedinaca) i njihovom interakcijom, sa društvom, narodima, svetskim događajima itd. Sam izraz logos (grč. Λόγος) obično se tumači kao reč, što bi zasigurno opravdalo uverenje da zvezde nešto komuniciraju. Osoba koja studira astrologiju naziva se astrologom, a njegov je zadatak tumačiti te “zvezdane poruke”, a zatim ih preneti zainteresovanima. Jedan od najvažnijih pojmova vezanih uz astrologiju je horoskop koji se koristi u bilo kojoj astrološkoj analizi. Astrologiju ne treba mešati s astronomijom (grčki αστρονομία – pravila među zvezdama).

Zasniva se na zakonitosti „Kako gore, tako i dole“ ili na zakonu makro i mikrokosmosa.

Makrokosmos je Univerzum. ili zvezdano nebo kakvo vidimo sa Zemlje, a mikrokosmos je sve ono što se čoveku kao pojedincu dešava na Zemlji.
Dakle, astrologija nas uči da isti zakoni vladaju u Univerzumu kao i na Zemlji. Čovek je deo prirode i kao takav ne može se iz nje izuzimati. Pretpostavka je da ako naučimo zakone Univerzuma, bolje ćemo razumeti same sebe.
Sva kretanja nebeskih tela mogu se precizno izmeriti i pratiti kao što su ljudi primetili već hiljadama godina. Astrolozi veruju da isti zakoni u kretanju nebeskih tela mogu se odnositi i na naše lične živote.
Vekovima su ljudi tražili smer do neba. Astrologija je, jednostavno rečeno, proučavanje korelacije između astronomskih položaja planeta i događaja na zemlji. Astrolozi veruju da položaji Sunca, Meseca i planeta u vreme rođenja osobe imaju direktan uticaj na karakter te osobe. Smatra se da ovi položaji utiču na čovekovu “sudbinu”. Iako mnogi astrolozi znaju da slobodna volja igra veliku ulogu u životu bilo kog pojedinca.
Sve ovo ukazuje da je suština svega, da sve živo i neživo treba da živi u harmoniji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *